Begeleiding

Samen leer je meer! De mentor speelt een erg belangrijke rol in de leerlingbegeleiding. Daarnaast hebben we een ondersteuningsteam voor specifieke begeleiding en decanen voor al je vragen over studieloopbaantrajecten.

'Mijn mentor is mevrouw Van der Zwan.' - Marissa

Het is tijd voor mentorles. Daarin doen we van alles. Vaak gaan we ons huiswerk plannen of leren we hoe we moeten leren. Mijn mentor is mevrouw Van der Zwan. We hebben ook vaak korte gesprekjes, zodat je kunt vertellen hoe het met je gaat. 

Minstens 2x per jaar komen mijn ouders ook mee naar school. We hebben dan samen een gesprek met mijn mentor.  

'Tijdens Klassendeal spreken we af hoe we met elkaar omgaan.' - Mevrouw Van der Zwan

Een fijne groepssfeer draagt bij aan een goed leerklimaat. Daarom besteden we veel aandacht aan de groepsvorming. Dat doen we onder andere door het project Klassendeal. Leerlingen leren samenwerken en stellen samen regels op die ze belangrijk vinden. Zo ontstaat een fijne sfeer waarin iedereen zich thuis voelt. 

Decanen

In de loop van je schooltijd kom je voor een aantal keuzes te staan die betrekking hebben op de richting- en pakketkeuze voor de bovenbouw en het vervolgonderwijs. Om je te ondersteunen en voor te lichten in het maken van deze keuzes, zijn er decanen werkzaam op onze school.

De decanen zorgen onder andere voor informatiemateriaal en organiseren activiteiten met betrekking tot het keuzeproces, voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers en excursies naar scholen voor het vervolgonderwijs.

Zo kun je ontdekken welke vervolgopleiding het beste bij je past! 

Ondersteuningsteam

Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt naar zijn vermogen om in bomen te klimmen, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom is. - Albert Einstein 

Dit citaat is ons uitgangspunt bij de ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen. Het ondersteuningsteam staat bol van de expertise, gedrevenheid en passie. Onze werkplek is de Villa. Dat is een voorziening waarin leerlingen met een ondersteuningsbehoefte terecht kunnen voor steun en hulp, zodat zij binnen het reguliere onderwijs succesvol kunnen zijn.

Op de van der Capellen hebben we een uitgebreide zorgkaart, zowel op onderwijskundig als sociaal-emotioneel terrein. Zo hebben we onder andere remedial teaching voor dyslexie en bieden we een examenvreestraining aan. 

De begeleiding van onze leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt op maat ingezet, in goed overleg met ouders. Al vele jaren begeleiden wij leerlingen succesvol naar een passend diploma.