English Academy is a great experience!

Wil jij perfect Engels leren spreken? Je ontwikkelen tot een echte wereldburger? Nieuwe dingen uitproberen en letterlijk en figuurlijk over grenzen gaan? Dat kan op de English Academy, dé tweetalige school van Zwolle.

'Ik praat bijna de hele dag Engels.' - Marissa

Ik doe twee­t­al­ig op Van der Capellen. Wist je dat ik dan bij­na al mijn lessen in het Engels heb? Wiskunde is voor mij math­e­mat­ics en geschiede­nis is his­to­ry. De docen­ten prat­en natu­urlijk ook Engels, net als al mijn klasgenoten. 

Aan het begin van klas 1 vond ik dat wel span­nend, want zo goed kon ik nog hele­maal geen Engels. Maar gelukkig helpen alle docen­ten heel goed. En je mag natu­urlijk alti­jd wat vra­gen als je een woord niet kent. 

Nu gaat het steeds gemakke­lijk­er. Soms heb ik niet eens meer door dat ik in het Engels praat! 

Engels, Engels, Engels

Je kunt bij ons kiezen voor de English Academy. Dat houdt in dat je in de onderbouw én bovenbouw je lessen in het Engels volgt in plaats van in het Nederlands. In de onderbouw is dat 75% en in de bovenbouw 35%. Daardoor leer je niet alleen de Engelse taal, maar ook hoe je die waar dan ook ter wereld kunt gebruiken.  

Word een native speaker!

Het bijzondere aan onze school is dat je niet alleen in de onderbouw lessen in het Engels volgt, maar ook in de bovenbouw. Zo kun je dus tot aan je eindexamen tto blijven volgen. We zijn namelijk een gecertificeerde, senior-tto school. Als je dan onze school verlaat spreek je net zo goed Engels als iemand die in Engeland is geboren. What? So good? 

Europe in your backyard

Het leuke aan tto vind ik dat je ook allerlei projecten gaat doen. Zo hadden we bijvoorbeeld in klas 1 het project 'Discover the globe' waarbij we ons eigen bordspel hebben gemaakt over een land. 

In klas 2 hebben we het project 'Faces of Zwolle'. Je gaat dan iemand die niet in Nederland is geboren interviewen. Zo leer je heel veel over een andere culturele achtergrond. 

- Jeroen 

Speak Up

Wist je dat je op de English Academy ook veel presentaties en speeches geeft? We doen mee aan de Junior Speaking Contest en aan de Model United Nations. Hier leer je om te gaan met culturele verschillen en je open te stellen voor andere standpunten. 

Van Engeland, via Frankrijk naar Schotland

Wist je dat we ook heel vaak op reis gaan? Dit jaar gaan we met alle tweedeklassers tweetalig naar London. 

Volgend schooljaar, als ik in klas 3 zit, ga ik op uitwisseling met leerlingen uit Frankrijk. Wij gaan daar naar toe en slapen dan in een gastgezin, maar ze komen ook naar Nederland om bijvoorbeeld Amsterdam en Giethoorn te ontdekken. 

In de vijfde klas mag ik dan ook nog mee naar Parijs, Berlijn of Stirling in Schotland! Welke plaats lijkt jou het leukst? 

Diploma's

De onderbouw van havo en vwo wordt afgesloten met een Cambridge examen voor Engels. Daarnaast krijg je eind klas 3 het Junior Certificate van het Nuffic waarmee je kunt aantonen dat je op een erkende tto-school onderwijs hebt gehad en welke activiteiten je allemaal hebt gedaan. In de bovenbouw havo en vwo is daarnaast een extra programma voor het IB (examen Engels International Baccalaureate). 

Op de mavo ontvangen de leerlingen een tweetalig certificaat van het Nuffic en behalen zij daarnaast in klas vier een Cambridge diploma voor Engels. 

Wat is IB?

IB staat voor International Baccalaureate. 

In de bovenbouw van havo en vwo volgen onze tto-leerlingen het vak IB in plaats van Engels. Ze hebben dan namelijk al zo'n hoog taalniveau bereikt dat ze spreken als een native speaker. Daarom leren ze bij IB om het Engels verder toe te passen. 

Ze gaan aan de slag met het ontwikkelen van hun academische vaardigheden en houden zich bijvoorbeeld bezig met een mondiaal probleem. Ze krijgen dan de opdracht om te reageren op dit probleem vanuit het oogpunt van de regering van een bepaald land. Zo leren ze Engelse teksten te schrijven vanuit verschillende perspectieven en voor diverse doelgroepen. 

Veelgestelde vragen

Meer weten? Kom eens langs!